Peter Steen Henriksen
Forsker, Cand. Agro.

Uddannet som agronom på Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole i 1986.

Projektansættelser som arkæobotaniker ved Nationalmuseet Naturvidenskabelige Undersøgelser siden 1992. Pt. vikar for David Robinson.

Arbejder med fortidens agerbrug og menneskers udnyttelse af planteressourcer. 
 

E-mail:
peter.steen.henriksen@natmus.dk

Tel: 4120 6179