Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad nb 2, 2003

KØBINGSHOVED

09.03.04 Lindelse
Langelands Museum. Indsendt af Jørgen Skaarup. Undersøgt af Niels Bonde og Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A8368.
Middelalder
Voldsted
Prøver fra tre pæle af Quercus sp., eg, undersøgt. Alle dateret. To af prøverne har splintved bevaret.
Årringskurverne krydsdaterer og kan sammenregnes til en middelkurve på 94 år, som dækker perioden 1191-1284 e.Kr.
Én prøve, der har splintved bevaret (40910019), karakteriseres som genanvendt af indsender. Korrigeres der for manglende årringe i splintveddet kan det beregnes, at prøven stammer fra et træ, som blev fældet 1285-96 e.Kr.
Korrigeres der på lignende måde for manglende årringe i splintveddet på den anden prøve (40910029) med rest af splintved bevaret, kan det beregnes, at prøven stammer fra et træ, som blev fældet i tidsrummet 1293-1308 e.Kr.
For den tredie prøve kan det beregnes, at den stammer fra et træ, som blev fældet efter 1272 e.Kr.

Splintstatistik: 20 [-5, +10]

Købingshoved - Dateringsdiagram
 
Tabel: t - værdier ved relativ datering

Triangular YR-CROS73 matrix by Niels Bonde t-values over 0. \ = overlap < 15 years
- = t-values less than 0.00
* = empty triangle

Filenames - - 40910019 40910029 40910039
start dates AD 1191 AD 1204 AD 1197
dates end AD 1284 AD 1278 AD 1256
40910019 AD 1191 AD 1284 * 6.27 4.14
40910029 AD 1204 AD 1278 * * 6.13
40910039 AD 1197 AD 1256 * * *

 
Tabel: t - værdier. Absolut datering

Directory YR-CROS73 matrix by Niels Bonde t-values over 0.00
\ = overlap < 15 years
- = t-values less than 0.00

Filenames - - 4091i001
start dates AD 1191
dates end AD 1284
dm100003 AD 436 AD 1968 3.57 SCHLESWIG-HOLSTEIN
dm200005 AD 915 AD 1873 5.03 Niedersachsen; Nord HCN90 
2x900001 AD 830 AD 1997 5.96 Sjælland 227 timber mean+signatures
30079m01 AD 998 AD 1374 5.61 Stegeborg all 26 timber mean 
3015m001 AD 1228 AD 1343 3.77 Eriksvolde
4m000001 AD 1058 AD 1350 7.04 DANMARK; SVENDBORG
9m456781 109 BC AD 1986 4.29 Jylland/Fyn
sm000006 AD 621 AD 1769 3.66 Lund oak chronology
Katalog:
40910019 
A8368 Købingshoved - Langeland LMR D 2152 genanvendt? 
Raw Ring-width QUSP data of 94 years length 
Dated AD 1191 to AD 1284 
18 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 178.64 Sensitivity 0.21 
Felling: AD 1285-96 

40910029 
A8368 Købingshoved - Langeland LMR D 1242 
Raw Ring-width QUSP data of 75 years length 
Dated AD 1204 to AD 1278 
0 sapwood rings but h/s boundary present 
Average ring width 135.15 Sensitivity 0.21 
Felling: AD 1293-1308 

40910039 
A8368 Købingshoved - Langeland LMR 12805:111 
Raw Ring-width QUSP data of 60 years length 
Dated AD 1197 to AD 1256 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 113.93 Sensitivity 0.28 
Felling: after AD 1272 
Købingshoved, Langeland. Dateringsdiagram der viser de datrede prøvers indplacering på tidsskalaen.


Tilbage til rapportsiden