Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 12, 1999
LYNÆS A
0085F001
00851019
samme træ
00851029
samme træ
00851039
samme træ
0178 0019 0089 0119 020A 024A 0029 026A 019A 018A 0098 022A 023A 025A 0109 0039
0178 -
0019 - 7,45 6,12 6,32 7,61 3,80 4,38 5,02 4,06 3,17 4,10 2,73
0089 - 4,84 4,59 4,10 5,45 3,29 2,93 3,89 3,35 3,61 3,71 3,26 2,89
0119 4,84 - 6,70 6,50 5,38 4,24 5,17 4,18 5,98 3,61 2,71 2,98
020A 7,45 4,59 6,70 - 8,37 5,34 5,91 4,62 4,19 5,08 5,29 3,76 4,37 3,72 3,07
024A 6,12 4,10 6,50 8,37 - 19,07 9,26 8,85 7,91 6,24 8,88 5,51 5,80 5,17 3,82
0029 6,32 5,45 5,38 5,34 19,07 - 9,40 9,62 9,92 6,70 8,77 3,53 4,85 3,05
026A 7,61 3,29 4,24 5,91 9,26 9,40 - 10,25 11,05 12,40 9,70 4,45 3,52 2,92
019A 3,80 2,93 5,17 4,62 8,85 9,62 10,25 - 15,88 9,87 16,49 5,76
018A 4,38 3,89 4,18 4,19 7,91 9,92 11,05 15,88 - 12,93 21,54 6,91 2,65
0098 5,02 3,35 5,98 5,08 6,24 6,70 12,40 9,87 12,93 - 10,73 6,47
022A 4,06 3,61 3,61 5,29 8,88 8,77 9,70 16,49 21,54 10,73 - 7,49 3,00
023A 3,17 3,71 2,71 3,76 5,51 3,53 4,45 5,76 6,91 6,47 7,49 - 2,50 3,10
025A 4,10 3,26 4,37 5,80 4,85 3,52 2,50 - 9,72 7,74
0109 2,73 2,89 2,98 3,72 5,17 3,05 2,92 2,65 3,00 3,10 9,72 - 9,06
0039 3,07 3,82 7,74 9,06 -

Tabel 1. Lynæs A. Skema over synkroniseringsværdierne, relativ datering.
 

Kurverne fra 15 af de daterede prøver, dvs., ni træer, krydsdaterer og kan sammenregnes til en middelkurve på 411 år (0085F001), som dækker perioden 724-1134 e.Kr.

To prøver (00850089 (x3932) og 00850098 (x3992)) stammer fra planker, som ud fra iagttagelser på vraget antages at være reparationsbord. Den dendrokronologiske undersøgelse viser, at fem prøver 00850098 (x3992), 0085018A (x1462), 0085019A (x1470), 0085022A (x1420) og 0085026A (x1476) sandsynligvis stammer fra samme træ. Fire af disse bord hører tydeligt til den oprindelige byggefase af skibet, mens den femte er et af de ovenfor nævnte reparationsbord (00850098 (x3992)). Da de fire planker ikke kan være indsat efter skibets bygning må det konkluderes, at reparationsbordet stammer fra en planke fra det oprindelige skibs materiale, og at dateringen af den indgår i dateringen af byggefasen af skibet, og ikke reparationen. Prøven har endvidere splintved bevaret.

I alt er der splintved bevaret på to af prøverne fra skibet (0085025A (x1412) og 00850098 (x3992)), som begge kan henføres til skibets byggefase, den ene ud fra iagttagelser på vraget, den anden ud fra den dendrokronologiske undersøgelse. Yngste bevarede årring er dannet i 1134 e.Kr. Beregnet fældningstidspunktet for 0085025A er mellem ca. 1125-1142 e.Kr., og for 00850098 er det mellem ca. 1139-1159 e.Kr. Set i sammenhæng med det øvrige materiale kan fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, fastsættes til ca. 1140 e.Kr. Denne datering angiver byggetidspunktet for skibet (se dateringsdiagram, fig. 2).

Dendroproveniens ?

Den beregnede middelkurve 0085F001 opnår den højeste t-værdi ved sammenligning med grundkurven for Vestergøtland (Sydvest Sverige). De foreligende resultater peger på, at træerne, som leverede tømmeret til bygningen af Lynæs A, sandsynligvis stammer fra området Bohuslen, Vestergøtland, Halland (se tab 2).

00850178 0085F001
Lynæs A 
kølsvin
Lynæs A
DANMARK Vest Danmark 9M100006 - 4,56
Øst Danmark 9M230001 3,70 -
Vest Danmark 9M456781 5,65 7,35
NORGE Oslo fjord NM000002 / 5,78
TYSKLAND Slesvig-Holstein DM100003 3,58 4,02
Weser DM200004 - -
SVERIGE Sydvest Skåne SM000001 - 8,45
Lund Skåne Blekinge SM000002 - 7,81
Sydvest Sverige SM000011 - 14,54
Ystad område SM100002 - -
Mellemsverige SM600001 2,66 3,22
Småland-Øland SM600002 - 3,82

Tabel 2: Lynæs vrag A. Skema over synkroniseringsværdierne, grundkurver, absolut datering. - = t-værdi lavere end 2,5 / = kort-ingen overlap
 

Splintstatistik: Bonde, upubl.

Katalog
00850019 
Prøve 1. Lynæs nr. 3886. Løsfundet planke, vrag A eller B. 
99 år, kun kerneved. 887-983 e.Kr., efter ca. 1004 e.Kr. 

00850029 
Prøve 2. Lynæs nr. 1423 A. Bord, vrag A. 
246 år, kun kerneved. 861-1106 e.Kr., efter ca. 1132 e.Kr. 
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 0085024A. 

00850039 
Prøve 3. Lynæs nr. 3997. Bord, vrag A. 
166 år, kun kerneved. 954-1119 e.Kr., efter ca. 1140 e.Kr. 
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 00850109. 

00850049 
Prøve 4. Lynæs nr. 1477. køl, vrag A. 
107 år, kun kerneved. Ikke dateret. 

00850089 
Prøve 8. Lynæs nr. 3932. reparations bord, vrag A. 
160 år, kun kerneved. 964-1123 e.Kr., efter ca. 1144 e.Kr. 

00850098 
Prøve 9. Lynæs nr. 3992. reparations bord, vrag A. 
358 år, heraf 10 år i splintved. 777-1134 e.Kr., ca. 1144 e.Kr. 
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 0085018A, 0085019A, 0085022A og 0085026A. 

00850109 
Prøve 10. Lynæs nr. 3951. bord, vrag A. 
126 år, kun kerneved. 942-1067 e.Kr., efter ca. 1140 e.Kr. 
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 00850039. 

00850119 
Prøve 11. Lynæs nr. 3944. bord, vrag A. 
156 år, kun kerneved. 960-1115 e.Kr., efter ca. 1136 e.Kr. 

00850179 
95 X 3982. kølsvinet, vrag A. 
154 år, kun kerneved. 956-1109 e.Kr., efter ca. 1130 e.Kr. 

 

0085018A 
95 X 1462. planke, vrag A. 
311 år, kun kerneved. 809-1119 e.Kr., ca. 1144 e.Kr. 
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 00850098, 0085019A, 0085022A og 0085026A. 

0085019A 
95 X 1470. planke, vrag A. 
229 år, kun kerneved. 845-1073 e.Kr., ca. 1144 e.Kr. 
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 00850098, 0085018A, 0085022A og 0085026A. 

0085020A 
95 X 3990. planke, vrag A. 
196 år, kun kerneved. 890-1085 e.Kr., efter ca. 1106 e.Kr. 

0085021A 
95 X 1419. planke, vrag A. 
113 år, kun kerneved. Ikke dateret. 

0085022A 
95 X 1420. planke, vrag A. 
325 år, kun kerneved. 740-1064 e.Kr., ca. 1144 e.Kr. 
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 00850098, 0085018A, 0085019A og 0085026A. 

0085023A 
95 X 1415. planke, vrag A. 
356 år, kun kerneved. 724-1079 e.Kr., efter ca. 1105 e.Kr. 

0085024A 
95 X 1413. planke, vrag A. 
247 år, kun kerneved. 838-1084 e.Kr., efter ca. 1132 e.Kr. 
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 00850029. 

0085025A 
95 X 1412. planke, vrag A. 
211 år, heraf 17 år i splintved. 914-1124 e.Kr., ca. 1133 e.Kr. 

0085026A 
95 X 1476. planke, vrag A. 
278 år, kun kerneved. 844-1121 e.Kr., ca. 1144 e.Kr. 
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 00850098, 0085018A, 0085019A og 0085022A. 



Tilbage til rapportsiden

NNU report 12, 1999

Back to report page