Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 17, 2000
 
SKT. CLEMENS KIRKE, RØMØ

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser. Indsendt af Bert Kelm. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A6801

Tagkonstruktion
Der er tidligere undersøgt 37 prøver på det dendrokronologiske laboratorium ved Universitetet i Hamborg. Prøverne, som blev udtaget af Bert Kelm, Rømø, stammer fra tagkonstruktionerne over kirkens skib og tårn. Cfr. korrespondance mellem Bert Kelm og Kjeld Christensen i sagens akter. Den nærværende undersøgelse medtager ikke disse 37 prøver.

Prøver fra otte styk tømmer af Quercus sp., er undersøgt. Fem er dateret. Én af prøverne (ikke dateret) havde splintved bevaret, 15 år.
Kurverne fra de fem daterede prøver krydsdaterer og kan sammenregnes til en middelkurve på 317 år, som dækker perioden 1309-1625 e.Kr. Yngste bevarede årring er dannet i 1625 (50671029). Korrigeres der for manglende splintved, kan det beregnes, at træerne, der har leveret tømmer til prøverne, er fældet efter ca. 1640.

Årringskurverne fra to af de udaterede prøver (50671069 og 50671079) krydsdaterer og kan sammenregnes til en middlekurve på 67 år

Til dateringen er anvendt grund- og referencekurver fra Norge, Sverige og Tyskland.

Splintstatistik: ca. 20 år -5/+10

A6801 Rømø kirke interne synkroniseringer
50671019 50671029 50671039 50671049 50671059
50671019 2.98 4.17 2.35 3.36
50671029 2.98 1.34 3.34 3.78
50671039 4.17 1.34 6.54 2.22
50671049 2.35 3.34 6.54 7.40
50671059 3.36 3.78 2.22 7.40

 
A6801 Rømø kirke synkroniseringer mod referencekurver
50671019 50671029 50671039 50671049 50671059 50671M02
Wh-Sengwarden, Tyskland 5.73 4.21 5.27 7.72 5.63 7.44
Vennesla+Bjørvatn, N053N027 - 4.95 3.45 8.47 3.06 4.69
Vest Sverige, SM000012 - 5.53 - 3.37 3.06 4.69
50671M02 er sammenregnet af 50671019, 50671029, 50671039, 50671049 og 50671059.


Katalog
50671019 
Loftbjælke HB I 
297 år, kun kerneved. 
1309-1605 e.Kr., efter ca. 1620 e.Kr. 

50671029 
Loftbjælke HB II 
118 år, kun kerneved. 
1508-1625 e.Kr., efter ca. 1640 e.Kr. 

50671039 
Loftbjælke HB III 
83 år, kun kerneved. 
1467-1549 e.Kr., efter ca. 1564 e.Kr.

50671049 
Tag - spær SP III S 
131 år, kun kerneved. 
1488-1618 e.Kr., efter ca. 1633 e.Kr. 

50671059 
Tag - spær SP VIII S 
133 år, kun kerneved. 
1463-1615 e.Kr., efter ca. 1630 e.Kr. 

50671069 
Tag - hanebjælke THB III 
59 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

50671079 
Tag - hanebjælke THB VII 
52 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

50671089 
Tårn - tværbjælke TB N/S I 
64 år, heraf 15 splintår. 
Ikke dateret. Tilbage til rapportsiden

NNU report 17, 2000

Back to report page