Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 12, 2002

FORBALLUM, TØNDER AMT

Haderslev Museum.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8312.

Træ
To prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Én prøve er dateret. Der er ikke splintved på nogen af prøverne. Yngste bevarede år på den daterede prøve er dannet i 1085 e.Kr. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes, at træet, som har leveret tømmer til prøven, må være fældet efter ca. 1095.

A8312 Forballum - Synkronisereinger med referencekurver
50830019
Odense, Sortebrødre kloster, 4013m002 4.25
Jylland/Fyn, 9m456781 5.09
Slesvig-Holsten, dm100003 6.10
Niedersachsen, dm200005 6.06
Lüneburger Heide, dm200006 6.02
Dublin, Irland, im000001 5.00
England, gbm00002 5.67
London, gbm00005 7.10
Sydengland, gbm00010 6.81
Splintstatistik: 20 -5/+10 år.

50830019 
3960x21 
126 år, kun kerneved. 
960-1085 e.Kr., efter ca. 1095 e.Kr. 
50830029 
3960x41 
105år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 12, 2002

FORBALLUM, TØNDER AMT

Wood
Two samples of Quercus sp., oak were examined. One sample dated. The samples have no sapwood preserved. The outermost preserved tree-ring on the dated sample was formed in AD 1085. Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree, from which the sample comes, can be estimated to after c. AD 1095.

Sapwood statistic: 20 -5/+10 years.Back to report page