Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 12, 2003

ØSTERÅGADE 15, ÅLBORG

Aalborg Historiske Museum.
Indsender: Bente Springborg.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8385.

Fundament, stolper
Fem prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Alle er dateret. Alle prøver har splintved bevaret, hvoraf to har barkring (sommerfældning). Uanset antallet af splintårringe, er de andre prøvers yngste bevarede årring, visuelt bedømt til at være tæt på barkkant (waldkante). Kurverne fra fire af prøverne krydsdaterer og er sammenregnet til en middelkurve på 182 år (8135i001), som dækker perioden 1253-1434. Kurven fra den sidste prøve (81350039), har ingen overlap med kurverne fra de andre prøver. Prøverne stammer fra træer, som er fældet hhv. ca. 1252 e.Kr. (81350039), 1318 sommer (81350029), 1383 sommer (81350049), ca. 1426 (81350019) og ca. 1435 (81350059).
 


 
 
A8385 Østerågade 15, Ålborg - synkroniseringer med referencekurver
Filenames
81350019
81350029 81350039 81350049 81350059 8135i001
Kirker i Vendsyssel, 81m00003 3.47 5.30 - 3.00 4.28 8.00
Nordjyllandskurven, 8m100002 4.39 - \ - 3.87 6.07
Sønderjylland, 9m100023 4.90 - \ 3.16 - 5.31
Jylland/Fyn, 9m456781 4.79 3.82 4.35 - 3.68 6.63
Slesvig-Holsten, dm100003 5.08 - 4.02 - - 4.46
Niedersachsen, dm200005 4.39 - 5.07 - - 4.00
Lüneburger Heide, dm200006 3.85 - 5.20 - - 3.17
Lund, sm000006 - 4.05 4.05 - - 3.51
Sverige vest, sm000012 - 3.98 - 3.83 - 5.39
- ingen t-værdi over 3.00. \ ingen overlap over 30 år.

 
A8385 Østerågade 15, Ålborg - katalog
Unders. nr. Beskrivelse År* Marv Splint ** Synkron position* Datering
81350019 x2 140 ja 11 1286-1425 ca. 1426
81350029 x3 65 ja 14 (w, sf) 1253-1317 1318 (sommer)
81350039 x5 68 ja 13 1184-1251 ca. 1252
81350049 x7 115 ja 25 (w, sf) 1267-1382 1383 (sommer)
81350059 x11 72 ja 11 1363-1434 ca. 1435
8135i001 kurve (19+29+49+59) 182 1253-1434
* den sidste ufuldstændige årring er ikke inkluderet. ** w - waldkante, sf - sommerfældning


Tilbage til rapportsiden