Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 18, 2003

STORSTRØMS AMT (PRÆSTØ AMT)

Petersværft
05.02.06 Kalvehave
Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser ved Jan Bill.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen
NNU j.nr. A6674

Skibsvrag NMU (SL) 78

To prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøverne er ikke dateret. Ingen prøverne har splintved bevaret. På det foreliggende grundlag er der ikke muligt at datere prøverne. De indeholder for få årringe.

A6674 Petersværft NMU (SL) 78
Unders. nr. Beskrivelse År Marv Splint Slutring Synkron position Datering
02210019 x 12 - Bordplanke, flækket 71 ? cm nej H1   ikke dateret
02210029 x 13 - Bordplanke, fuld bredde 48 >20 cm nej H1   ikke dateret
Tegnforklaring: w - waldkante (barkring). vf - vinterfældning. sf - sommerfældning. Hx - Heartwood (kerneved) x = antal. Sx - Sapwood (splintved) x = antal. Hx og Sx angiver årringe, som ikke er inkluderet i rubrikkerne År og Splint. H/S angiver Heartwood/Sapwood grænse.

 

Tilbage til rapportsiden