Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 3, 2003

ESKILSTRUP KIRKE, FALSTER

Varmings Tegnestue ApS.
Indsender: Peter Bering.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8348.

Tagværk, spær
Fire prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Én prøve er dateret. Ingen af prøverne har splintved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1512. Efter tillæg af manglende splintved, kan det beregnes, at træet, som har leveret tømmer til prøven, er fældet efter ca. 1532 e.Kr.

Splintstatistik: 20 -5/+10 år.
A8318 Eskilstrup kirke - synkroniseringer med referencekurver
30310029
Gundsømagle kirke, 2005m011 5.77
Gundsømagle kirke - tårn, 2005m201 4.95
Sjælland, 2i900001 8.93
A8038 Nyborg slot, 4077m001 5.19
Øst Jylland, 6m100001 5.09
Vendsyssel, kirker, 81m00004 5.00
Jylland/Fyn, 9m456781 3.96
Slesvig-Holsten, dm100003 3.55
Polen, Gdansk, pm000004 4.93
Sydvestskåne, sm000001 5.38
Skåne og Blekinge, sm000005 7.24
Sverige, vest, sm000012 6.14
Sverige, Ystadsområde, sm100003 8.21


30310019 
Det østligste spær (nr. 1) 
66 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

30310029 
Spær III (nr. 3) 
169 år, kun kerneved. 
1344-1512 e.Kr., efter ca. 1532 e.Kr. 

30310039 
Spærsko nr. 3 
70 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

30310049 
Spærsko nr. 6 
41 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 3, 2003

ESKILSTRUP KIRKE, FALSTER

Roof construction, beams
Four samples of Quercus sp., oak, were examined. One sample was dated. None of the samples have sapwood preserved. The outermost tree-ring was formed in AD 1512. Allowing for missing sapwood the felling date, for the tree, from which the sample comes, can be estimated to after c. AD 1532.

Sapwood statistic: 20 -5/+10 years.Back to report page