Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 7, 2001

HYSKENSTRÆDE, KØBENHAVN

Københavns Bymuseum.
Indsendt af Lene Høst-Madsen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8168
 

Bjælker
Tre prøver af Pinus sp., fyr, er undersøgt. Prøverne har splintved bevaret, den ene endda barkring. Ingen af prøverne er dateret. Kurverne fra to af prøverne (21352029 og 21352039) kan synkroniseres og sammenregnes til en middelkurve på 79 år.


21352019 
KBM 2244 x9 
142 år, heraf 70 splintår. 
Ikke dateret. 

21352029 
KBM 2244 x10 
79 år, heraf 45 splintår (barkring). 
Ikke dateret. 

21352039 
KBM 2244 - Hyskenstræde/Læderstræde 
60 år, heraf 30 splintår. 
Ikke dateret. 
 
 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 7, 2001

HYSKENSTRÆDE, KØBENHAVN

Beams
Three samples of pinus sp., pine were examined. The samples have sapwood preserved, one has even bark edge. None of the samples were dated. The curves from two of the samples (21352029 and 21352039) cross-match and are averaged to form a mean-curve of 79 years.Back to report page