Plantemakrofossil Laboratoriet

Arkæobotaniske analyser på Nationalmuseet
     Plantemakrofossil-laboratoriet udgør en del af Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser (NNU). Som led i Nationalmuseets centralmuseumsfunktion har laboratoriet til opgave at udføre botaniske makrofossilanalyser på materiale fundet i arkæologiske sammenhænge. Arbejdet, der optimalt omfatter planlægning og rådgivning, prøveudtagning, analyser samt bearbejdning og publicering af resultaterne, foregår i samarbejde med landets udgravende museer og institutioner. Disse undersøgelser udgør hovedgrundlaget for laboratoriets forskning.
 
Hvad er plantemakrofossiler og hvordan analyseres de?
Hvad kan arkæobotaniske analyser bruges til?
Nyheder og igangværende projekter
Hvordan indsendes prøver